DO THI MOI REAL ESTATE Odoo Version 11.0

Information about the DO THI MOI REAL ESTATE instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Odoo Affiliate Management
Affiliate extension for odoo E-commerce store
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Dự án
Dự án, Tác vụ
WinERP - CRM Integration
CRM Integration - CloudPhone - SMS - Tawk.to
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Sản xuất
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Chấm công
Review and approve employees time reports
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý kỳ nghỉ
Leave allocations and leave requests
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Product Bundle
Product Bundle with offer Products
Productivity
Sticky notes, Collaborative, Memos
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
WinERP - HTTP Routing
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - HTTP Routing Fix
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quản lý vào ra
Manage employee attendances
Quy trình tuyển dụng
Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Cancel Purchase Order In Odoo
Allow to Cancel such Purchase Orders whose incoming shipment is processed / invoice is generated.
Cancel Stock Picking
Allow to cancel Processed Picking.
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Odoo Web Login Screen
The new configurable Odoo Web Login Screen
Product Feature Highlighter
Product Feature Highlighter power of your product features to highlight quickly
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
WinERP Accounting Report
WinERP Accounting Report
WinERP - Activities
Activities View
WinERP fix Contact view
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Fix Contact view display
WinERP fix CRM lead view
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Fix CRM lead view display
WinERP Get Video FAQ
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Get video support and FAQ
WinERP Handle Lead
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Addon get information to create Lead list
WinERP Multiple Link Tracker
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Update addon Link Tracker
WinERP - Note Conversation
Log Note Conversation
WinERP - Notification
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Sửa lỗi Notification
WinERP Package Manage
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Manage client package
Winerp Perm Management
Công Ty TNHH Giải Pháp WinERP - Cập nhật phân quyền hệ thống
WinERP - Report
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Report
WinERP - Tracking Time
Công ty TNHH Giải pháp WinERP - Tracking Time
WinERP - Unique Partner
Check email and phone when create and update partner
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Quản lý phương tiện
Phương tiện, thuê mượn, bảo hiểm, chi phí
Sự kiện trực tuyến
Publish Events and Manage Online Registrations on your Website
Quản lý sửa chữa
Repair broken or damaged products